(placeholder)
Valentin
Valentin
Kalle Ylisirniö
Kalle Ylisirniö
Matti Ojala, Armi, Valentin
Matti Ojala, Armi, Valentin
Valentin ja Ville
Valentin ja Ville
Afrikan Tähti ja Matti
Afrikan Tähti ja Matti
Armi Tenkula
Armi Tenkula
Vesa
Vesa

Kuvia Wanhan ajan Kesätansseista 2016